Od metalowego płotu na Twojej posesji po największe konstrukcje stalowe.Korozja...

to nie tylko Twój problem!

Roczne straty finansowe:
•2% wszystkich metali
•około 4% dochodu narodowego brutto
•760 mld USD do uratowania
Ochrona...

co jest dzisiaj dostępne?

 

Galwanizacja

Malowanie*

Pokrywanie**

NOXYDACJA

Hamowanie korozji

++

+

++

++

Wodoodporność

--

-

+/-

++

Trwałość

++

+/-

++

++

Estetyka (kolor)

--

++

++

++

Aplikacja na obiekcie

--

++

+

++

Elastyczność (odporność na pękanie)

--

+/-

+/-

++


*Malowanie – system jednoskładnikowy wielowarstwowy
**Pokrywanie – barierowy system dwuskładnikowy
Bez piaskowania...

doskonałe rezultaty i obniżenie kosztów.

W przypadku Noxydacji malowana powierzchnia wymaga wyłacznie minimalnego przygotowania polegającego na jej oczysczeniu i usunięciu luźnych powłok malarskich. Powoduje to znaczne obniżenie całkowitego kosztu i czasu inwestycji głównie dzięki braku konieczności uciążliwego i kosztownego procesu piaskowania.
Dodatkową zaletą jest możliwość nałożenia grubej warstwy (do 300µm) za jednym razem, co zmniejsza ilość roboczogodzin potrzebnych do całkowitego wymalowania obiektu.
Własności ogólne płynnej membrany NOXYDE®:

Noxydacja...

sprawdzona technologia. Prosto na rdzę.

Powłoka przeciwrdzewna oparta jest na zdyspergowanych w wodzie polimerach akrylowych. Tworzy ciągłe, antykorozyjne i wodoodporne nawierzchnie o elastyczności do 200%, które mogą być nakładane bezpośrednio na oczyszczone podłoża lub dobrze przylegające stare powłoki malarskie a także wysezonowane powierzchnie ocynkowane.
Noxydacja zalecana jest do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji stalowych i zbiorników w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetyce i innych. Zalecana jest szczególnie wówczas, gdy chronione elementy ulegają w trakcie eksploatacji odkształceniom sprężystym lub cieplnym np. kratowe konstrukcje słupów w energetyce, pokrywy zbiorników, płaskie dachy, itp.

Noxydacja zapewnia ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych oraz wielu chemikaliów w atmosferze przemysłowej, morskiej i nadmorskiej. System może być stosowany na powierzchniach typu D narażonych na okresowy wpływ soli zimowego utrzymania dróg oraz uszkodzenia mechaniczne (powierzchnie konstrukcji znajdujące się w pobliżu jezdni drogowych, urządzeń odwadniających oraz urządzeń dylatacyjnych) określone w zaleceniach IBDiM Nr Z/98-03-004 w środowisku do C5-I/M, opisanym w PN-EN ISO 12944: 2001.

Noxydację zaleca się do stosowania także w sytuacjach, gdy nie można w pełni oczyścić podłoża. Szczególnie węzły konstrukcyjne z uwięzionymi w nich produktami korozji będą skutecznie chronione tylko przez szczelne "owinięcie" ich gumopodobną powłoką NOXYDE®.

200% elastyczności.
Przekonaj się sam - zamów bezpłatną próbkę.


Ratunek dla harmonogramu budowy...

natychmiast.

Gdy z powodu zbiegu wielu różnych czynników harmonogram budowy jest zagrożony można zyskać na czasie zastępując
bierzący system zabezpieczeń antykorozyjnych połoką NOXYDE.
Decyzję tę można podjąć w dowolnym momencie inwestycji. Zastosowane podkłady / międzywarstwy współdziałają z zamykającą system powłoką NOXYDE.

1 - 24h - 350µm
Decyzja o zastosowaniu Dostawa na plac budowy Taką warstwę można osiągnąć
systemu NOXYDE już przy jednokrotnym malowaniu


Ochrona środowiska...

i najbardziej restrykcyjne normy dla ochrony zdrowia.

Noxyde to jeden z najlepiej przebadanych produktów tego typu na rynku. Ponad 40 lat testów gwarantuje zgodność z najbardziej rygorystycznymi normami niezbędnymi w trakcie skomplikowanych prac renowacyjnych. Jedną z nich jest zdolność do izolacji starych powłok malarskich zawierających szkodliwy ołów (Minia ołowiowa).


  Zawartość ołwiu w próbce z użytym Noxydem Zawartość ołowiu w próbce referencyjnej
6 dni 16,00 ppb 15,25 ppm
19 dni 12,95 ppb 17,32 ppm
54 dni 91,85 ppb 44,04 ppm
1 ppb = 10^-9 g/g ; 1 ppm = 10^-6 g/g

Powyższe dane świadczą o 1000 krotnie mniejszej zawartości ołowiu w środowisku izolowanym warstwą farby Noxyde.

Blacha trapezowa...

i pokrycie ostrych krawędzi.

Noxydacja zapewnia nieprzepuszczalność wody. Jej wytrzymałość i doskonała elastyczność czynią Noxydację najlepszym rozwiązaniem do ochrony i impregnacji wodoodpornej blach osłonowych i blaszanych dachów.


skorodowana blacha trapezowa     blacha trapezowa noxyde


Korozja zwykle zaczyna się na zewnętrznych krawędziach gdzie jest minimalna grubość powłoki malarskiej. Próby testowe wykazały 100% pokrycia na krawędziach zaokrąglonych i 41% pokrycia na krawędziach pod kątem prostym 90°.


Gwarancja...

jak wielu dowodów potrzebujesz?

Jednak najważniejszy jest fakt, iż farby Noxyde to ochrona na wiele lat. System Noxyde to gwarancja nawet do 10 lat. Dziesięcioletnia gwarancja oznacza, iż po tym okresie powierzchnia musi zachowywać praktycznie niezmienione parametry. Z praktyki wiemy, iż trwałość powłoki jest nawet kilkukrotnie większa - dach fabryki Volkswagena w Wolfsburgu jest chroniony przez Noxyde od ponad 30 lat bez ponownego przemalowania.